Consulta la documentació tècnica, el Pla de Mobilitat Urbana, els estudis, les campanyes de sensibilització i altres documents relacionats amb l’àmbit de la mobilitat del municipi de Sant Just Desvern

Documents:

2n Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (2018-2014)

2017-2023

Durant aquest mandat, l’Ajuntament de Sant Just Desvern està treballant en el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 2018-2024. Es tracta de revisar el pla existent per tal d’aprovar el que ha de definir les línies estratègiques per als propers anys.

En aquest enllaç, podeu consultar el darrer document sorgit de la sessió de retorn a la ciutadania que va tenir lloc al març de 2019 i que recull les propostes del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Sant Just Desvern.

+ ACCEDEIX

Pla de millora de pasos (PDF)

D’aquest estudi s’extreuen diferents conclusions, algunes de bones, com que el 89% dels passos de Sant Just existents són accessibles –només cal millorar-ne l’11%-, i d’altres més negatives, com que el 26% dels passos tenen mala visibilitat. És en aquest aspecte, on s’ha començat a actuar de forma clara per aconseguir que el 100% dels passos de vianants del municipi tinguin bona visibilitat i així fer que les cruïlles siguin més segures i, en definitiva, baixar els accidents i els ferits a zero.

+ ACCEDEIX

Estudi d’implantació de zones 30 al municipi de Sant Just Desvern (PDF)

L’Ajuntament de Sant Just Desvern i la Diputació de Barcelona es van encarregar d’elaborar, un estudi per identificar les diferents zones 30 del municipi. A banda de la identificació de les zones, aquest document recull aspectes sobre la seva senyalització horitzontal i vertical i el pressupost d’implantació. En concret, les zones 30 que es recullen en aquest document, amb l’excepció de les zones de polígons industrials, són: barri Sud, Centre, Nord, Miranda, Basses de Sant Pere, Modolell, Plana-Bellsoleig, Mas Lluí i zona Cervantes-Sagrega.

+ ACCEDEIX

Enllaços d'interès

AMB Mobilitat

Canvi d'habits