La població de Sant Just es pot beneficiar de múltiples intercambiadors (o “Hubs”) de transport, des d’on es pot transbordar a altres mitjans de transport públic per arribar a la destinació de forma més ràpida i eficient.

Hubs intermodals

  • Múltiples intercambiadors
  • Conecten amb altres mitjans de transport
  • Augmenten les possibilitats de mobilitat

Hub de Zona Universitària

Hub de Collblanc

Hub d'Hospital Comarcal