L’Ajuntament de Sant Just Desvern està treballant en el Pla de Mobilitat 2018-2024. Es tracta de revisar el pla existent, del qual podeu trobar tota la informació en aquesta mateixa pàgina, per tal d’aprovar el que ha de definir les línies estratègiques per als propers anys.

Objectius

  • Ràpida eficient i ecològica.
  • A zones 20 i 30 gaudeix de prioritat sobre el cotxe.
  • S’han doblat els punts d’aparcament.
  • Xarxa de carril bici.
  • Bicivia connecta Sant Just amb l’exterior.

Continguts:

Diagnosi

2017-2023

L’Ajuntament de Sant Just Desvern està treballant en el Pla de Mobilitat 2018-2024. Es tracta de revisar el pla existent, del qual podeu trobar tota la informació en aquesta mateixa pàgina, per tal d’aprovar el que ha de definir les línies estratègiques per als propers anys.

  • diagnosi – Aqui
  • propostes – aqui
  • taller procés participatiu – aqui

Pots descarregar les propostes al següent enllaç.

+ ACCEDEIX

Propostes

D’aquest estudi s’extreuen diferents conclusions, algunes de bones, com que el 89% dels passos de Sant Just existents són accessibles –només cal millorar-ne l’11%-, i d’altres més negatives, com que el 26% dels passos tenen mala visibilitat. És en aquest aspecte, on s’ha començat a actuar de forma clara per aconseguir que el 100% dels passos de vianants del municipi tinguin bona visibilitat i així fer que les cruïlles siguin més segures i, en definitiva, baixar els accidents i els ferits a zero.

+ ACCEDEIX

Taller participatiu

L’Ajuntament de Sant Just Desvern i la Diputació de Barcelona es van encarregar d’elaborar, un estudi per identificar les diferents zones 30 del municipi. A banda de la identificació de les zones, aquest document recull aspectes sobre la seva senyalització horitzontal i vertical i el pressupost d’implantació. En concret, les zones 30 que es recullen en aquest document, amb l’excepció de les zones de polígons industrials, són: barri Sud, Centre, Nord, Miranda, Basses de Sant Pere, Modolell, Plana-Bellsoleig, Mas Lluí i zona Cervantes-Sagrega.

+ ACCEDEIX

Enllaços d'interès

AMB Mobilitat

Canvi d'habits