El CARSHARING és un sistema d’ús de vehicle privat que consisteixen en el fet que múltiples usuaris fan servir de manera individual una flota col·lectiva de vehicles. El carsharing i el cotxe multiusuari suposen un estalvi en els costos respecte al vehicle privat propi. El fet que en el preu del carsharing es desglossin tots els costos fa que l’usuari sigui conscient del cost real de desplaçar-se en vehicle privat i faci un ús més racional d’aquest. El carsharing resulta més econòmic que tenir un cotxe propi sempre que no es faci un ús molt intensiu.

La implantació del servei de carsharing a Sant Just forma part de l’estratègia per incrementar les solucions de mobilitat i reduir la contaminació ambiental i els problemes de salut que se’n deriven, tot donant una alternativa sostenible a la tinença d’un vehicle privat mitjançant un servei de lloguer de cotxes -per hores o dies- que utilitza vehicles de baixes emissions.

Al nostre municipi, l’operador del servei de carsharing és l’empresa Avancar, que ha instal·lat tres vehicles a diferents punts de la ciutat. Les places de carsharing estan destinades exclusivament a aquest servei de cotxe de flota compartida.

Per tal d’utilitzar el servei, les persones interessades s’han de registrar a l’aplicació o la web d’Avancar (operador del servei), fer la reserva del cotxe, obrir el cotxe amb l’aplicació o la targeta d’usuari, conduir el cotxe i retornar-lo a la mateixa plaça d’aparcament.

Actualment hi ha quatre cotxes del servei carsharing distribuïts per diferents punts del municipi.

El carsharing:

  • Múltiples usuaris utilitzen el mateix vehicle.
  • Gaudeix de prioritat sobre el cotxe convencional.
  • A Sant Just s’ha adjudicat mitjançant concurs públic.
  • S’accedeix al vehicle mitjançant mòbil o targeta,
  • Més sostenible.

Destaquem:

Web d'Avancar

Necesari per utilitzar el servei.

Per poder accedir a la flota de cotxes de lloguer d’Avancar és necessari entrar a la seva web i registrar-se. El procés és simple i en molt poca estona, prèvia autorització per part de l’empresa ja podràs conduir els cotxes.

+ INFO