El nou carril bici que forma part de la xarxa de carrils bici “Bicivia“, que interconecta Sant Just amb Esplugues i Barcelona. El nou carril passa per la calçada però està segregat de la resta de vehicles, és bidireccional i uneix Barcelona i el centre d’Esplugues amb la rambla de Sant Just (fins a la cruïlla de la ctra. Reial amb c. del Sagrat Cor-

El carril bici és al costat muntanya i disposa de separadors físics de cautxú per distingir el trànsit de bicicletes del de vehicles de motor. L’amplada mitjana del carril és de 2,30 metres, 1,15 per a cada sentit. També s’han instal·lat 13 semàfors per als ciclistes. I s’han reformat les parades d’autobús a més de la implantació d’una nova regulació semafòrica.

El nou carril bici:

  • Conecta Sant Just, Esplugues i Bbarcelona
  • Bidireccional i segregat.
  • Contribueix a millorar la mobilitat.
  • Forma part del projecte Bicivia
  • amplada de 2,3m